KONTAKT NEWS GYMPL  
 

Maturitní otázky z CHEMIEAtom: složení, struktura, historie
Roztoky: definice, dělení, vyjádření složení
Reakce, rovnice: typy reakcí, zapisování rovnic, látkové množství
Termodynamika: teorie, zákony,...
Makromolekulární látky: dělení, struktura polymerů
Sacharidy: dělení, výskyt, využití
Lipidy: glyceridy, vosky, složené lipidy
Prvky skupin p2, p3: uhlík, křemík, cín, olovo, dusík, fosfor,...
Kyslíkaté deriváty: hydroxy sloučeniny
Halogenderiváty: Názvosloví, příprava, vlastnosti, význam
otázky z BIOLOGIE
otázky z ČEŠTINY
další materiály
HOME