Romantismus

 

Ø    Německý romantismus:

-          doznívá klasicismus+prvky romantismu, silné náboženské zaměření autorů, často až mysticismus.

Básník Novalis – sbírka „Hymny noci“- motiv tragické lásky, touha po smrti.

Bratři Grimmové – zajímali se o ústní lidovou slovesnost; vytvořili soubor německých lidových památek, vliv na K.J.Erbena.

 

 

Ø    Anglický romantismus:

George Gordon Byron   -  šlechtic, odešel od rodiny, většinu života v cizině (Itálie, boj v Řecku).

– tvůrce tzv. Byronovy povídky = lyricko-epická p., časté prolínání líčení přírodních scenérií a pocitů hrdiny.

epos Childe Haroldova pouť- hrdina se rozchází ze společností, cestuje po Evropě, vidí krásnou přírodu a scenérie ´ bída, útlak národů, bouří se proti tomu, množství autobiografických prvků.

básnické povídky Džaur“, „Korzár“, „Lara- objevuje se v nich typický romantický hrdina (bouří se, bojuje v povstáních za svobodu…)

filozofická veršovaná dramata Manfréd“, „Kain- hrdinové se bouří proti společnosti i Bohu, tragický osud – stroskotávají; hluboký pesimismus.

 

Percy Bisshe Shelley – lyrická dramatická báseň Odpoutaný Prometheus- obdoba antické tragedie, titanismus.

 

Walter Scott – zakladatel historického románu a historické povídky, sbíral ústní lidovou slovesnost.

Rytířská povídky Jezerní panna

Historická romány: Waverley (ze skotských dějin), „Ivanhoe“, „Kenil Worth“, „Pirát“, „Talisman – přesné vylíčení doby a prostředí; ovlivněni jím všichni autoři,kteří píší historickou beletrii.

 

 

Ø    Francouzský romantismus:

Victor Hugo

– jeden z největších fr. básníků, prozaik, dramatik

drama Cromwel- v předmluvě manifest romantismu ve Francii; soucit k utlačovaným a trpícím

sbírka Východní zpěvy“- oslava řeckého boje za svobodu

sb. Zpěvy soumraku- oslava francouzské revoluce;

Hugo sklamán společenským životem Þ vstup do politiky,sklamán Þ odchod na malý ostrov do dobrovolného vyhnanství, vrcholná díla: trojdílný cyklus básní Legenda věků“- vývoj lidstva k humanismu, psán 18 let, vliv na Vrchlického…

román Chrám Matky boží v Paříži- Paříž 15.stol. za vlásy Ludvíka XIV, přesný popis společnosti od nejvyšších vrstev po spodinu, kontrast krásy, ošklivosti a lásky -Esmeralda a hrbáč Quasimodo,umírá kvůli ní; záporná postava kněz Froll

r. „Ubožáci“ (=Bídníci“) - viz film, boj s předsudky, nespravedlnost zákonů, motiv franc. revoluce, Jean Valjean, Cosetta, komisař Javert.

r. Dělníci moře“- oslava nezdolnosti člověka v boji s přírodou=mořem, nespravedlností

po návratu do Paříže román Devadesát tři- z venkova za fr. revoluce

 

Chateaubriand – básnická povídka Atala- preromantismus

 

Stenhal – revoluční nadšený typ, pobíval v Itálii po porážce Napoleona (účast na tažení do Ruska)

r. Červený a černý“- barvy = symboly- červená = vojenská kariéra, černá = kněžská; hl. postava Julia Sorel – touží dosáhnout úspěchu, využívá hraběnku, postřelí ji, nechá se popravit; mnoho vnitřních dialogů.

r. Kartouza parmská- hl. postava mladý italský šlechtic Fabricio del Dongo, účast v bitvě u Waterloo za Napoleona Þ rozčarování; nebouří se.

 

Alfred de Musset – jeho hrdina pesimistický, nebouří se, nevidí východisko, láska

r. „Zpověď dítěte svého věku“- osobní vyznání autora, klasický jeho hrdina (Oktáv).

+ básně

 

 

Ø    Ruský romantismus:

Alexandr Sergejevič Puškin – pocházel z venkova, účast v proticarském povstání (dekabristé) Þ vyhnanství na 7 let – krátké lyricko-epické povídky: Kavkazký zajatec“, „Bachčisarajská fontána“, „Cikáni, poté návrat do Petrohradu, intrikami dohnán v souboji Þ smrt; vliv Byrona

veršovaný román Evžen Oněgin- nenachází klid, jeho život nenaplněn

novela Piková dáma

historická próza Kapitánská dcerka- milostný příběh na pozadí historických událostí

historické drama Boris Godunov- vztah lidu a cara

 

Michail Jurjevič Lermontov – poema Démon- filozofická úvaha dobro ´ zlo, démon symbol zla, odsouzen Bohem k věčné samotě, zamiluje se do pozemské dívky, svou láskou ji zabíjí, zlo opět vítězí.

psychologický román Hrdina naší doby- postava „zbytečného člověka“- šlechtic Pečorin- hledá smysl života, cítí se být výjimečný Þ sostředí se na sebe, nakonec pasivní, zamýšlí se nad svými pocity, obrací se do nitra…

 

 

Ø    Polský romantismus:

silně ovlivněn společenskou situací, Polsko rozděleno mezi tři státy, polské literatura ve službách boje za svobodu; autoři z nejrevolučnější vrstvy-schudlí šlechtici

Adam Mickiewicz – pocházel z Litvy ze schudlé zemanské šlechty, účast ve studentských nepokojích Þ vyhnanství v Rusku, seznámil se s Puškinem a dekabristy Þ revoluční myšlenky (1831); většinu života v Paříži na univerzitě (slovanská literatura), za Krimské války v Turecku, zemřel.

Balady a romance

Dziady“- (=obřad, kterým se vyvolávaly duše zemřelých), autobiografie, odpovědnost vůči národu

básnická skladba „Konrád Wallenrod“- schéma Byronské povídky; příběh Litevce, který se stává velmistrem Řádu německých rytířů, vystupuje pod maskou, obětuje se pro svůj národ (polský).

epos Pan Tadeáš- boj znepřátelených zemanských rodů usmíří láska (Tadeáš + Zoška), idilické líčení polského venkova, přírody i národního boje.

 

Julius Slowacki – básník

veršovaná skladba Kordian“- hl. hrdina chce udělat něco pro národ, spáchat atentát na cara Þ přesvědčení Sl., že jeho generace není schopna vykonat čin     + historická dramata

 

 

Ø Český romantismus: 30.-40. Léta 19.století

Ø      Hlavním úkolem je výchova k vlastenectví, což do jisté míry rozvoj romantismu zpomalovalo.

Ø      V popředí umělecká tvorba (narozdíl od obrození), neobrací se tolik ke slovanské literatuře, ale soustředí se na českou.

Ø      Ustálen spisovný jazyk, vytvořena věda v č. jazyce; spisovatelé si kladou náročnější cíle.

Ø      SPOLEČENSKÉ vztahy: metternichovský absolutismus, společnost konzervativní ´ revolučnost romantismu = romantický ROZPOR

 

Josef Kajetán Tyl – studoval na Hradeckém gymnáziu u V.K.Klicpery – vzbudil v něm zájem o divadlo a literaturu, při studiích filozofie v Praze se věnoval divadlu, kočovné společnosti, Stavovské divadlo-soubor rozpuštěn Þ vlastní kočovná spol., zemřel v bídě; v roce 1848 poslancem Říšského sněmu.Počátky tvorby próza:

·                     historické povídky s povzbuzujícím charakterem: Rozina Ruthardova“, „Statný Beneda“, „Dekret kutnohorský

·                     povídky s aktuálními tématy: Rozervanec“; novela Poslední Čech-K.H.Borovský kritizoval povrchnost, sentimentálnost…

Dramata:

q       Ze současného života: Bankrotář“, „Paličova dcera“, „Pražský flamendr“, „Chudý kejklíř“, „Fidlovačka- píseň „Kde domov můj – melodie Františka Škroupa

q       Dramatické báchorky: Strakonický dudák- české lidové postavy (kladné)-Švanda dudák, Dorotka, Kalafuna; cizí svět: Vocilka (=vyčůranec); pohádkové postavy: víla Rosava (matka Švandy – zosobnění přírody i vlasti), víly…

Tvrdohlavá žena“, „Jiříkovo vidění“, „Lesní panna

q       Historické hry: Kutnohorští havíři“, „Jan Hus“, „Jan Žižka z Trocnova“, „Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové

 

Karel Hynek Máchanevýznamější romantik

Na gymnáziu se seznámil s J.Jungmannem, horlivě četl;

Máj“- 4 zpěvy, 2 intermezza, nepochopen současníky- odvádí od vlasteneckých a národních zájmů, mladá generace nadšena.

autor lyrických úvahových básní o smyslu života, vyjádření jeho vnitřních rozporů, východisko v posmrtném životě; zlomová báseň Temná noci,jasná noci!“- přestává toužit po nesmrtelnosti.

PRÓZA: - mnoho lyrických prvků až hudebnost textu

Soubor povídek Obrazy ze života mého- pouze 2: Večer na Bezdězu-M. cestovatelské dojmy + Márinka“- mnoho kontrastů, postavou sám Mácha

r. Cikáni- podobné Máji, tragické zápletky, rozsáhlé lyrické pasáže

Chtěl napsat 4-dílný román Kat“- názvy podle čtyř hradů, napsal pouze Křivoklát – nejde o histor. Věrnost, ale o vylíčení atmosféry

 

Karel Sabina – zastánce Máchy (epigon = napodobitel)

Ve vězení za přípravu povstání, po propuštění konfidentem policie Þ zemřel opuštěn

Povídka Oživené hroby – obraz pol. Života po roce 1848

Autor libret (k Smetanovým operám), dramat…

 

Karel Jaromír Erben – z písmácké rodiny, studoval filozofii a práva v praze, přítelem Fr. Palacký;

Archivář Českého muzea – sbíral ústní lid. slovesnost, snažil se o rekonstrukci lidových památek; zasloužil se o nalezení a vydání Husových spisů.

Sb. lidových památek Prostonárodní písně a říkadla“, “Sto prostonárodních pohádek a pověstí  slovanských v nářečích původních“- přesné zachycení

Sbírka Kytice