Literatura doby Karlovy

 

Charakteristika doby: Čechy a Praha se stávají centrem mnohonárodnostní říše.

1344-vznik pražského arcibiskupství, 1348-založení Karlovy univerzity

gotika Þ rozkvět architektury (Nové Město Pražské, most,…)

 

LITERATURA:

Laicizace (=zesvětštění) přerůstá v demokratizaci – literatura slouží více lidovým vrstvám (více lidí umí číst). Nepíše se pouze o šlechticích, ale i o měšťanech.

Díla šířili recitátoři- recitovali pro šlechtu a měšťany; básníci z povolání –studenti,vzdělanci,měli mecenáše.

Styl literatury se mění, šlechtic není válečník, je spíše dvořan – zajímá se o dvorské zábavy, vzdělává se. Vzniká umělecká próza.

V literatuře 2 proudy:

1. literatura vycházející ze současnosti (zájem o sočasný svět, srozumitelná forma)

            2. literatura exkluzivní (určena vysokým spol. vrstvám, vybroušená náročná forma, až vyumělkovaný styl)

 

Latinská tvorba:

úzce souvisí s Karlovou univerzitou, latina – vědecký jazyk

Karel IV -  Vita Caroli“- latinský životopis; vycházejí „Majestas Carolina“- Karlova práva

Latinská poezie – milostná, satirická, makarónská (jeden řádek latinsky, druhý česky)

Bartoloměj z Chlumce – vyučoval na univerzitě, jako první u nás sestavoval slovníky: „Bohemář, „Glosář, „Vokabulář

Legendy: o Jeronýmovi,o Prokopovi

 

Česká tvorba:

Drama: – roste popularita, původně hrána v kostelech o svátcích; velikonoční hra „O třech Mariích“ – dochován jen úryvek „Mastičkář“ – o třech Mariích, které se vydaly na trh koupit masti na Kristovy rány; obraz středověkého tržiště – praktiky prodejců (vulgární jazyk Þ vyhoštění z kostelů Þ hrána na návsích a veřejných místech), knižní ´ vulgární jazyk.

Zábavná próza – rytířská epika:

-„Tristram a Izalda“- Izalda-krásná dívka,chce si ji vzít starý král Marek,pošle za ní Tristrama s poselstvím,Izalda s ním vypije nápoj lásky od chůvy.

-„Štilfríd a Bruncvík, Růžová zahrada,“ – určeny nižším spol. vrstvám, líčí období rytířů.

-„Mandevilův cestopis

-„Trójanská kronika“- první VYTIŠTĚNÁ kniha (v Plzni); líčí bitvu o Tróju, ta líčena jako středověké město, oblíbená zábavná četba, její části určeny k přednesu.

 

Exempla – krátké příběhy ze života (exemplum=příklad)

-„Olomoucké povídky“- vzorem lat. kniha „Gesta Romanurum“ (součást kázání); určena pro nižší spol. vrstvy (důkaz demokratizace); povídka o Alexandru Velikém

 

Legendy – stále oblíbené

-„Legenda o sv. Prokopovi“- určena lidu,jednoduchý srozumitelný jazyk; líčí život a skutky prvního opata Sázavského kláštera, jeho vřelý vztah k chudým, zázraky, vyhnání Němců z kláštera.

-„Život svaté Kateřiny“- exkluzivní lit., sv. Kateřina- patronka filozofů, vzdělaná dívka, zamilovala se do Ježíše, 50 pohanů obrátila na křesťanství, podrobně popsána její mučednická smrt.

 

Umělecká próza: - „Tkadleček – zpracoval život sv. Kateřiny v próze, určeno pro šlechtice (vznešený jazyk)

 

Lyrika: - hl. hudba + zpěv, hráli žáci Þ „žákovská (vagantská) lyrika“: „Závišova píseň, Píseň o Šternberkovi, Píseň veselé chudiny“- objevují se zde prvky milostné i satirické

Ve 14.st. začíná být psána odborná literatura: - právnické příručky (Ondřej z Dubé), náboženská – Tomáš Štitný – knihy o náboženských otázkách;

+„Pulkavova kronika

 

Satira: -útočí na nepravosti

-„Hradecký rukopis“- najdut blízko H.K., neznámý autor, stál na straně chudých, kritika nedostatků světských i církevních; obsahuje:

1)      Desatero kázanie božie“- veršované kázání proti nepravostem a přestupkům v církvi

2)      Satiry o řemeslnících a konšelích“- kritika nepoctivosti a okrádání

3)      bajka „O lišce o džbánu“- 1. česky psaná bajka

4)      jiné zpracování legendy o sv. Prokopovi

 

Smil Flaška z Pardubic – alegorické satirické spisy: „Nová rada“- zvířata radí lvovi,jak má vládnout=vysoká šlechta radí králi, líčí ideálního panovníka z hlediska vysoké šlechty; „Rada otce synovi“- spíše výchovný spis věnovaný chlapcům a mužům, obsahuje zásady.

Studentská satira „Podkoní a žák“- neznáme autora, možná Smil Flaška, líčí spor mezi podkoním a studentem, každý obhajuje své postaveníÞrvačka, ironie-spis ukazuje bídu obou dvou.