Poezie 30.let 20.století

 

Surrealismus (fr. surreal = nadrealita) 1934 – surrelistická skupina – V.Nezval

Koncem 30.let se témata stmelují – mnoho autorů ve službách národa – reakce na nebezpečí fašismu (Mnichov, okupace)

 

Noví autoři:

František Halas

-     * Brno, přátelství s J. Mahenem a levicovým kritikem B.Václavkem

-     neradostné dětství – bída Þ vliv - příliš citlivý básník, básník protikladů (krásy i tragiky) – podobný Máchovi.

a) do poloviny 30.let:

1. sb. Sépie“- melancholie, hořkost, samota, úzkost, zmar; nemelodičnost; jediný pozitivní motiv- v člověku je snaha a tvořivost.

Kohout plaší smrt“, „Tvář“, „Hořec“-   úsilí zbavit se pocitů hrůzy.

Vlivy: prožitek války, vzpomínky na smrt matky. Verše nemelodické až sevřený výraz; hledá smysl života, v lásce – i šťastné-vidí možnost špatného konce.

básně Dělnice“, „Staré ženy- silné sociální cítění, reakce na smrt matky Þ věnovány chudým ženám. Básně přijaty nepříznivě – S.K.Neumann – polemika „Staří dělníci“- oslava práce.

 

b) 2 .polovina 30 .let a období okupace:

sb. Dokořán“- obrat, nesoustřeďuje se tolik na sebe – b. Don Quijote bojující“- reakce na španělskou občanskou válku – fašismus.

Torzo naděje“- společensky angažovaná poezie:         b. Mobilizace“- reakce na „Mnichov“

b. Zpěv úzkosti“, „Praze

-     naděje na vítězství, výzva k boji

Naše paní Božena Němcová“- symbol ženy bojovnice – vzor národní hrdosti a síly

Ladění“- prostota dětských říkanek, melodičnost, krása jazyka.

 

c) po válce:

V řadě – oslava bojovníků

 

Shrnutí: vývoj od nelibozvučných rýmů a kontrastů k melodičnosti a bohatému básnickému jazyku; překonání pocitů skepse. Spojování konkrét s abstrakty.

 

 

Vilém Závada

-     básník Ostravska Þ vztah poezie a rodného kraje.

Panychida“, „Siréna“- svět hornické a hutnické práce, prosté obrazy, nemelodičnost.

Cesta pěšky“, „Hradní věž“- reakce na spol.situaci – na nebezpečí fašismu

…poválečná tvorba

 

 

Jiří Orten

-     * Kutná Hora, židovský původ Þ rasová diskriminace; člen Skupiny 42, vliv existencialismu.

Čítanka jaro“- vztah k životu

Cesta k mrazu“- pocity samoty, strachu, životní absurdity (vliv nástupu fašismu)

Jeremiášův pláč“, „Ohnice“, „Elegie“- hledání jistot, melodičnost.

Þ skup. Ohnice

 

 

Vladimír Holan

-     originální moderní básník světového významu, tvůrce náročné abstraktní meditativní poezie, překladatel.

a) do roku 1938:

- úsilí o tzv. absolutní poezii – sb. Triumf smrti“, “Vanutí“, „Oblouk- originální, úvahy o smyslu života, vysoká abstrakce, neobvyklá slovní spojení, napětí protikladů…

Kameni, přicházíš- ohlas světového dění (španělská válka)

 

b) konec 30.let:

-          reakce na ohrožení národní existence

Havraním brkem“- skladby:  Září 1938“- mobilizace

                                              Odpověď Francie“- odezva na mnichovskou zradu

                                              Sen“- obraz protektorátní Prahy

                                              Zpěv tříkrálový“- protest proti násilí

 Záhřmotí“- intimní lyrika

lyrickoepické příběhy: První testament“, „Terezka Planetová“, „Cesta mraku- tragické osudy, základní filozofické otázky – hledání jistot, smyslu života.

Shrnutí: - osobitá, filozoficky laděná náročná poezie; bohatství jazykových prostředků.

 

 

František Hrubín

-          * Praha, sepětí s Posázavím

-           lyrický básník, prozaik, dramatik, překladatel (z fr. poezie)


a) vstup do literatury v 30.letech:

Zpíváno z dálky“, „Krásná po chudobě“- milostná + přírodní lyrika (Posázaví), oslava lidského života

Země po polednách“, „Včelí plást“,“ Země sudička“, „Cikády“- spiritualismus, duchovno + sociální motivy – oslava chudoby…

 

b) obraz války a osvobození:

Chléb s ocelí“- občanská poezie

poema Jobova noc“- 5-dílná skladba – básníkova představa nového světa, obraz osudu národa, láska k rodné vlasti.