KONTAKT NEWS GYMPL  
 

Maturitní otázky z LITERATURYAntika: řecká, římská literatura
Česká středověká literatura: staroslověnská, latinská, česká literatura
Doba Karlova: literatura doby Karlovy; latinská, česká
Husitství: literatura 15. a 16. století
Česká renesance: renesanční literatura, Humanismus
Baroko: Španělsko, Anglie, Jan Amos Komenský
Národní obrození: 3 fáze, směry literatury
Romantismus: něměcký, anglický, ruský, polský český
Ženy: ženský v literatuře
Humor a satira: český humor a satira
České divadlo 19. století: drama
Ruchovci, lumírovci: Almanach Ruch, Lumír, charakteristika, přestavitelé
Venkov: Venkovský kritický realismus; odraz venkova
Ruský realismus: Gogol, Čechov, Turgeněv, Gončarov, Tolstoj, Dostojevskij
Historická próza: od nejstarších památek po 20. století
Uměl. směry na přelomu 19/20 století: impresionismus, symbolismus, dekadence
Protispolečenští buřiči: Dyk, Šrámek, Neumann, Hašek,...
Poezie 20. let: umělecké styly, autoři
Poezie 30. let: Halas, Závada, Orten, Holan, Hrubín
otázky z BIOLOGIE
otázky z CHEMIE
další materiály
HOME