Vylučovací soustava

 

 

-          vylučování se děje ledvinami, plícemi, kůží, játry a trávicím ústrojím

-          odstraňuje odpadní produkty – exkrety

 

 

Ledviny (renes)

-          párový orgán, po stranách bederní páteře za pobřišnicí

-          12 cm dlouhé, 6 cm široké, 4 cm silné

-          obklopeny tukovým vazivem, na povrchu vazivové pouzdro

-          vnitřní okraj – zářez – ledvinová branka – vstupují a vystupují cévy a nervy, vystupuje močovod

Ledvina má dvě vrstvy:

-          světlá kůra

-          tmavá dřeň – žíhaná – žíhání se sbíhá v ledvinové kalichy – ústí v ledvinové pánvičce

 

 

Nefron

-          základní stavební jednotka ledvin

-          1 000 000 v každé ledvině

Stavba

-          základ tvoří Bowmanův váček (jsou v kůře) – v něm klubíčko cév (glomerulus) – stěny Bowmanova váčku – z jednovrstevného plochého epitelu

-          z váčků vycházejí vinuté kanálky 1. řádu (proximální kanálky) – v kůře – z nich vznikají rovné kanálky, které vnikají do dřeně – rovné kanálky se ve dřeni otáčejí – vzniká Henleova klička – vniká zpět do kůry jako vinuté kanálky 2. řádu (distální kanálky)

-          všechny kanálky 2. řádu ústí do sběracích kanálků – ty vyúsťují na ledvinových papilách

-          ledviny mají velký přívod krve – za 1 minutu 20 – 25 % klidového minutového objemu

 

Hlavní místo exkrece – Bowmanovy váčky

 

Mechanismus exkrece

-          glomerulů se filtruje tekutina (neobsahuje bílkoviny) jako tzv. ultrafiltrát (složení stejné jako krevní plazma bez bílkovin) – odtéká do vinutých kanálků – dává vznik primární moči (170 – 200 l  za 24 hodin)

-          v kanálcích dochází k těmto dějům:

-          1. vstřebává se část vody a s ní řada rozpuštěných látek (glukosa, aminokyseliny, minerální látky, některé vitamíny)

-          2. exkrece látek přijímaných do těla – př. léky (penicilín a jiná antibiotika), barviva

 

po vstřebání většiny vody vzniká definitivní moč, kterou sběrné kanálky odvádějí do ledvinných kalichů – ústí do ledvinové pánvičky (pelvis renalis) – močovod (ureter) – 30 cm dlouhý, 5 – 7 mm silný – močový měchýř (vesica urinaria) – objem 500 – 700 ml moče

 

 

Vyprazdňování

-          2 svěrače močové trubice – vnitřní s hladkou svalovinou a vnější s příčně pruhovanou svalovinou

-          lze ovládat vůlí – pouze do objemu 700 ml

-          močová trubice (urethra) – ženy 3 – 5 cm dlouhá, muži 15 – 20 cm dlouhá

-          denně vyloučíme 1 – 1,5 l moči

-          ústředí reflexu močení – v křížové míše – jeho činnost podléhá řízení z vyšších oddílů nervové soustavy

 

 

Řízení činnosti ledvin

-          nervové i látkové

-          antidiuretický hormon (ADH) – produkován hypotalamem, ovlivňuje vstřebávání vody

-          aldosteron – produkován buňkami kůry nadledvin, ovlivňuje vstřebávání Na+ kationtů

-          renin – produkován ledvinami, reguluje přívod krve do glomerulů – mění se průsvit přívodní cévy

 

Činnost ledvin – nezbytná pro život – udržují stálost vnitřního prostředí

-          porucha – po 3 – 5 dnech smrt

 

 

Onemocnění

Ledvinové kameny – tvořeny převážně šťavelanem vápenatým

-          souvisí s hladinou Ca v krvi (jeho množství zvyšují tyto faktory – příjem mléka, vitamín D, hyperfunkce příštítných tělísek)

-          prevence – dostatečný příjem tekutin

-           

Infekce a záněty – spojeny s jinými chorobami (spála, zánět nosohltanu)

-          napadá-li zánět glomeruly – v 30 % nastává chronické selhání ledvin

 

Chronické selhání ledvin

-          léčba – dialýza (umělá ledvina), transplantace

 

Akutní (náhlé) selhání ledvin

-          různé příčiny (požití jedu, ztráta krve)

-          v některých případech lze léčbou obnovit normální funkci ledviny

 

 

 

 

 

Autor: Zábojovi