LÁTKOVÉ SLOŽENÍ ROSTLIN, MINERÁLNÍ VÝŽIVA

 

Látkové složení rostlin:

těla rostlin se skládají především z vody;

sušina je zbytek rostliny, z níž byla odstraněna voda, u každé rostliny je jiné množství vody => závisí na prostředí a stářím rostliny; sušina je tvořena převážně látkami organickými a méně látkami anorganickými  (minerálními)

sloučeniny skládající rostlinné tělo jsou tvořeny různými prvky:

biogenní prvky jsou pro život rostliny nezbytné, podle jejich hmotnostního obsahu v těle je dělíme na:

- makrobiogenní  prvky- C, O, H, N,K, Ca, P, S, Mg a Cl jejich funkce je hlavně stavební

- mikrobiogenní prvky - Fe, B, Cu, Mo, Mn, Zn, Co aj. mají funkci katalytickou, jsou součástí enzymů

buňky mohou obsahovat i látky postradatelné k životu (Si, Al, Cd, Pb aj.)

z organických látek jsou v rostlinách obsaženy:

bílkoviny - mají fci stavební, katalytickou a zásobní

cukry ( sacharidy)- mají především fci zásobní (glukóza a fruktóza v ovoci) a stavební (celulóza je stavební jednotkou buněčných stěn

nukleové kyseliny( DNA, RNA)- kys. DNA je nositelkou genetické informace, kys. RNA se podílí na přenosu dědičných informací

tuky ( lipidy ) - fci. zásobní a stavební, s bílkovinami jsou zákl. staveb. složkou biomembrány

další látky mají specifické funkce:

- dřevovina (lignin) zpevňuje stěny buněk dřevin

- barviva plastidů - nutná pro fotosyntézu,

 

Minerální výživa rostlin:

kromě uhlíku, vodíku a  jiných prvků potřebuje rostlina i jiné biogenní prvky, které přijímá ve formě iontů , ty jsou součástí půdního roztoku, z něho jsou živiny přijímány kořenovým vlášením; látky se do rostliny mohou dostat

1. pasivně - difúzí prostorami v buněčných stěnách, tzv. apoplastická cesta

2. aktivně - přes cytoplazmatickou biomembránu, tzv. symplastická cesta

 

Význam makrobiogenních prvků ve výživě rostlin:

·      Dusík - je složkou bílkovin rostliny ho přijímají hlavně ve formě NO3˜

·      Fosfor je složkou nukleových kyselin, ATP, koenzymů a fosfolipidů, které jsou stavební složkou biomembrán

·      Síra je složkou bílkovin, je přijímána ve formě SO4¯

·      Draslík a vápník jsou přijímány ve formě K¯ a Ca4²˜ iontů, mají význam pro hydrataci protoplazmy, draslíkové katyjionty obsah vody zvyšují a vápníkově anionty mají opačný účinek

·      Hořčík je součástí molekuly chlorofylu,je přijímán ve formě Mg²¯

·      Mikrobiogenní prvky ve formě

    a jsou součástí enzymů

·      živiny se do rostliny dostávají také mimokořenově ( listy )

hydroponie = pěstování rostlin v kompletních živných roztocích, používá se při pěstování zeleniny a květin ve sklenících