Dýchací soustava

 

Dýchaní

vnější dýchání – plicní ventilace (výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi) + výměna plynů mezi vzduchem a krví

vnitřní dýchání – výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání (spotřebovává se O2 a vydává se CO2)

 

 

dýchací soustava =  dýchací cesty + respirační část – plíce – výměna plynů

dýchací cesty = horní  – dutina nosní, nosohltan, dolní – hrtan, průdušnice, průdušky

 

 

Dýchací cesty

nosní dutina spojená s dutinami v lebečních kostech (vedlejší dutiny nosní) – vystlány tenkou sliznicí ® hltan (pharynx) – horní část – nosohltan (nasopharynx) – ústí zde Eustachovy trubice (spojují střední ucho s nosohltanem) ® v blízkosti lymfatické uzlíky – nosohltanové mandle ® hrtan (larynx) ® průdušnice (trachea) – dolní část do hrudníku ®dělí se na 2 hlavní průdušky (bronchy) – zanořují se do plic – větví se a tvoří bronchiální strom ® průdušinky ® plicní váčky ® plicní sklípky

 

 

Dutina nosní

-          začíná nosními dírkami – ústí nozdrami (choanami) do nosohltanu

-          na bočních stěnách – skořepy nosní

-          dutina vystlána sliznicí, krytou řasinkovým epitelem – obsahuje hlenové žlázky, pod sliznicí – husté žilní pleteně

 

Hltan

= trubice, prochází vzduch i potrava, na konci se dělí na hrtan a jícen

 

Hrtan

-          proti vstupu potravy při polykání chráněn hrtanovou příklopkou (epiglottis) – uzavírá se reflexně

-          vyztužen chrupavkami – největší – štítná (ohryzek), pod ní chrupavka prstencová – na její zadní straně dvě chrupavky hlasivkové

-          od štítné k hlasivkovým napjaty dva hlasivkové vazy – tvoří hlasivkovou štěrbinu

-          vystlán sliznicí

 

Průdušnice, průdušky

-          vyztuženy chrupavkami

-          vystlány sliznicí s velkým množstvím hlenových žlázek

-          stěna průdušinek je tvořena sliznicí + vazivo se snopečky hladké svaloviny

 

Průduškové astma – křečovité stahy hladkých svalů průdušek a průdušinek provázené tvorbou hlenu

 

Plíce

-          v dutině hrudní, vazivovou mezihrudní přepážkou (mediastinum) odděleny na pravou a levou

-          pravá plíce – 3 laloky

-          levá plíce – 2 laloky

-          na povrchu – jemná blána – poplicnice (pleura pulmonalis) – srůstá s plicním vazivem

-          na vnitřní straně hrudníku – pohrudnice (pleura parietalis)

-          mezi pohrudnicí a poplicnicí – pohrudniční štěrbina – vyplněna tekutinou – je zde podtlak

-          při poranění  pohrudniční štěrbiny – vzduch vnikne dovnitř, plíce se smrští - pneumotorax

-          tkáň složena z průdušek a plicních váčků – prostoupena nervy a cévami

-          plicní váčky – plicní sklípky (alveoly) – stěna sklípků – jednovrstevný epitel, zevně opředen sítí krevních vlásečnic

-          ve stěně sklípků – výměna plynů

 

 

Plicní ventilace

-          proces, kdy se vzduch pohybuje z plic a do plic na základě změn tlaku v plicích

-          závisí na objemu vdechovaného vzduchu a na frekvenci dechu

-          vdechovaný vzduch: 21 % O2, 78 % N2, 0,03 % CO2

-          vydechovaný vzduch: 16 % O2, 79 % N2, 4 % CO2

 

Vdech – aktivní

-          objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

-          bránice – stahem se zplošťuje – pohyb připomíná píst – nasává vzduch

-          současně stah zevních mezižeberních svalů – zvětšují hrudník nahoru a dopředu

-          pohyby bránice a hrudníku pasivně následuje pružná plicní tkáň – vzduch se nasává

 

Výdech – pasivní

-          relaxace svalů

-          při silném výdechu – spolupracují břišní svaly, vnitřní mezižeberní svaly

 

 

dechový objemmnožství vzduchu vstupující a vystupující během jednoho dechu – 500 ml

frekvence dýchání14 – 18 vdechů/min (max. 60 vdechů/min)

vitální kapacita plicmaximální výdech po maximálním vdechu, 5 – 6 l,

- využíváme asi 50 %

mrtvý prostorvzduch nevyužitý v dýchacích cestách – 150 ml

 

 

Kyslíkový dluh

-          při námaze nestačí množství kyslíku – E se získává štěpení glykogenu anaerobní glykolýzou na kyselinu mléčnou

-          potřeba později kyslík doplnit – do hemoglobinu červených krvinek, kyslík spotřebovaný v důsledku zvýšené teploty, k oxidaci kyseliny mléčné vytvořené při námaze

 

Řízení plicního dýchání

-          dýchací centrum v prodloužené míše (vznikají zde rytmické vzruchy) – míšními nervy vedeny k dýchacím svalům

-          činnost centra ovlivněna chemickými podměty (koncentrace – parciální tlak O2 a CO2, změna pH) – chemoreceptory umístěny v aortě a krkavicích

 

 

Nerespirační funkce dýchací soustavy

1. brání vstupu cizorodých látek a patogenů – vylučování hlenu

2. tvorba hlasu - na řeči se podílí mluvidla: měkké patro, dásně, jazyk, zuby, rty

3. ohřívání a zvlhčování vzduchu před vstupem do plic

 

 

Onemocnění dýchací soustavy

 

Chřipka

-          horečnaté onemocnění virového původu

-          příznaky: rýma, bolest v krku, kašel, bolest kloubů, svalů a hlavy

 

Pneumonie (zápal plic)

-          příčina: viry, bakterie nebo mykoplazmata

-          plícní sklípky jsou zaplněny vodou a hlenem – ztíženo dýchání

-          starší lidé, tělesně slabí, postižení – příčina smrti

 

Tuberkulóza (TBC)

-          vyvolána bakteriemi – Mycobakterium tuberculosis

-          bakterie se usazují v plících, zjizvují  tkáň, rozšiřují se do jiných orgánů

-          v některých případech se může plicní tkáň potrhat

 

 

Obranné dýchací reflexy

-          ochrana před pevnými částečkami, nadměrným množstvím hlenu, dráždivými a čpavými látkami

-          kýchnutí – drážděním sliznice nosní

-          kašel – podráždění sliznice hrtanu, průdušnice, průdušek

 

 

Poruchy ovlivňující plicní funkce

 

Ucpání dýchacích cest

-          nemocní s chronickou bronchitidou

-          vdechováním prachových částic – ztlušťování stěn dýchacích cest – zmenšení vnitřního průsvitu

 

Astma

=    záchvatovitá choroba většinou spojená s alergiemi

-          stěny bronchiolů se stahují – zužují se

-          onemocnění doprovázeno otoky, ztlušťování stěn dýchacích cest a zvýšenou produkcí hlenu

-          léky – roztahují bronchioly, čistí dýchací cesty

 

 

 

 

 

Autor: Zábojovi