KONTAKT NEWS GYMPL  
 

Maturitní otázky z BIOLOGIEEvoluce: vznik, vývoj života, Zěmě, evoluční teorie
Prokaryota: prokaryotní buňka, bakterie, prvoci, sinice
Eukaryotní buňka: rostlinná, živočišná; složení, funkce, dělení buňky
Rostlinná pletiva: rozdělení, funkce
Látkové složení: látkové složení rostlin, minerální výživa
Voda, pohyby, rozmnožování: vodní režim, pohyby, rozmnožování, růst rostlin
Nižší rostliny, houby: rozdělení, stavba
Vyšší rostliny: systém (jednoděložné, dvouděložné,...)
Mnohobuněční: vznik mnohobuněčnosti; houby, žahavci, ploštěnci, hlísti
Prvoústí coelomoví: měkkýši, kroužkovci, členovci
Druhoústí: ostnokožci, strunatci, paryby, ryby
Tkáně, pohyb: tkáně lidského těla, pohybová soustava
Fylogeneze, ontogeneze člověka: vývojové stupně, charakteristika
Cévní soustava: cévy, srdce, tlak, oběh
Dýchací soustava: princip, dýchací cesty, onemocnění
Vylučovací soustava: ledviny, nefron, onemocnění
otázky z CHEMIE
otázky z ČEŠTINY
další materiály
HOME